AANMELDEN

U kunt zich als ouder(s), eventueel op advies van de school of de huisarts zelf bij de praktijk aanmelden.

wanneer u gebruik wilt maken van vergoede zorg (zie Vergoeding) heeft u een verwijzing van de huisarts met “Verwijzing naar Jeugdhulp” nodig of een verwijzing van de jeugdconsulent/het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) uit uw gemeente.

Een afspraak maken kan telefonisch of per e-mail.

Op werkdagen houdt PPO tussen 9.00 en 9.30 uur telefonisch spreekuur. Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor een korte vraag of het maken van een afspraak.

Buiten deze tijden kunt u ook bellen, de kans bestaat dan dat u het antwoordapparaat krijgt. U wordt altijd zo snel mogelijk terug gebeld.