VERGOEDE ZORG

Pieters Praktijk voor Orthopedagogiek heeft contracten met vrijwel alle omliggende gemeentes.

Jeugdhulpregio FoodValley: Barneveld, Ede(Bennekom), Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal.

Jeugdhulpregio Centraal Gelderland: Wageningen, Renkum, Westervoort, Rheden, Overbetuwe, Duiven, Arnhem en Rozendaal​

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg is een verwijzing van de huisarts met “Verwijzing naar Jeugdhulp” nodig of een verwijzing van de jeugdconsulent/het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in uw gemeente.

PARTICULIER TARIEF

Wanneer u geen gebruik wilt maken van vergoeding door de gemeente, bijvoorbeeld omdat u meer privacy en minder regels wilt, is het ook mogelijk om een afspraak te maken zonder verwijzing van de huisarts of van het CJG. In dat geval betaalt u zelf voor de zorg en gelden voor 2022 de volgende tarieven:

Standaard uurtarief                                                                                                      € 90

Voor afspraken buiten de praktijk (zoals bijvoorbeeld observaties of gesprekken op school en/of thuis) worden extra kosten in rekening gebracht, afhankelijk van de reistijd.

De kosten voor onderzoek en diagnostiek zijn afhankelijk van het onderzoek dat gedaan moet worden en de begeleiding/behandeling die daarop volgt.

De kosten worden altijd vooraf met u besproken.

Telefonisch consult

Inhoudelijk telefonisch of email-contact met cliënt of derden per 10 minuten         € 15

Annuleren of vergeten van een geplande afspraak

Komt u niet op de geplande afspraaktijd, dan wordt het normale tarief in rekening gebracht.

De geplande afspraak wordt niet in rekening gebracht, mits deze minimaal 24 uur van tevoren met een geldige reden wordt afgezegd.