ONDERZOEK

Meestal zal er na het intakegesprek nader (psycho)diagnostisch onderzoek nodig zijn.

Hierbij moet gedacht worden aan intelligentie onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek of een klasse- en/of spelobservatie.

Uitgangspunt is om het onderzoek te beperken tot datgene wat echt noodzakelijk is. Wanneer alle informatie verzameld is, worden de resultaten met u besproken en wordt er een behandelplan gemaakt.

Pas als alle betrokkenen zich in het behandelplan kunnen vinden, zal er tot behandeling/begeleiding worden overgegaan.

Een behandeling is nooit standaard; elk kind is uniek, elke situatie is anders, het is elke keer maatwerk.