TRAINING

sociale vaardigheden training speciaal voor (hoog)begaafde kinderen

Een reguliere sociale vaardigheidstraining sluit vaak niet aan bij de beleving en de thema’s waar hoogbegaafde kinderen zich mee bezig houden. Vandaar een training op het gebied van sociale vaardigheden die is toegespitst op hoogbegaafde kinderen.

Met deze training leert het kind

– wat hoogbegaafdheid is en wat het betekent om (hoog)begaafd te zijn

– te observeren en leren van het gedrag van anderen

– assertief zijn, durven zeggen wat het bedoelt, nee durven zeggen

– vrienden maken en houden

– conflicten oplossen, een einde maken aan ruzies en gevechten

– omgaan met pesten

– omgaan   met frustraties

– hoe het bereikt wat het wil