AANBOD

Kinderen van 2,5  t/m 16 jaar en hun ouders kunnen bij PPO terecht voor diagnostiek en behandeling/begeleiding bij :

– (vermoeden van) hoogbegaafdheid

– sociaal/emotionele problematiek

– gedragsproblematiek

– (faal)angst

– informatieverwerkingsproblematiek

– negatief zelfbeeld

– ‘dubbel bijzonder’ problematiek

 

Hulp kan geboden worden in de vorm van (kortdurende) behandeling/begeleiding van het kind.

Bijvoorbeeld begeleiding bij het verbeteren van sociale vaardigheden, het verkrijgen van meer zelfvertrouwen en/of het tot stand brengen van een gewenste gedragsverandering. Dit kan individueel of door middel van deelname aan een training.

Indien gewenst is ouderbegeleiding mogelijk.