Welkom bij Pieters Praktijk voor Orthopedagogiek

Greta Pieters-ter Haar

 

PPO biedt sinds begin 2005 hulp aan kinderen en jongeren vanaf 2,5  jaar en hun ouders.

Greta Pieters is gespecialiseerd in onderzoek naar en behandeling/begeleiding bij (vermoeden van) (hoog)begaafdheid en sociaal-emotionele problematiek als gevolg van (hoog)begaafdheid.

Op deze website vindt u informatie over het hulpaanbod van de praktijk op het gebied van begeleiding en ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Drs. Greta Pieters – ter Haar, orthopedagoog NVO